In de groepen 1/2 bieden we de leerlingen thematisch onderwijs aan. Binnen diverse thema’s werken we met de leerlingen aan taal, rekenen, wereldoriëntatie en overige vakken. Hier gebruiken we zowel methodes als projecten (bijvoorbeeld van de Kleuteruniversiteit) voor.

We zijn erg blij met de hulp van klassenouders. Zij helpen namelijk bij het organiseren het sinterklaas- kerst- en paasfeest. Tevens helpen zij bij de theemiddag en het afscheidsfeest van de oudste kleuters.

Om het verspreiden van luizen tegen te gaan, worden de kinderen 1 keer in de week gecontroleerd door enkele ouders.

Alle kleuters hebben op woensdagochtend gymles van meester Jaap in de grote gymzaal.

Tenslotte is er op maandagochtend gymles met de eigen juf in het speellokaal met groot materiaal. We zetten dan het grote gymmateriaal uit zoals het wandrek, de kasten, de trampoline enz. De leerlingen oefenen met het klimmen, klauteren, springen en balanceren.

Ook brengen we regelmatig een bezoek aan de bibliotheek gelegen aan de Mozartlaan. Hier luisteren we dan naar een verhaal uit een prentenboek en mogen daarna een boekje uitkiezen en mee naar school nemen. Voor begeleiding bij deze en overige activiteiten vragen we om hulp aan ouders.

Na de kerstvakantie starten we met het oudste kleuterspelcircuit. De dagen en de tijdstippen worden nog bekendgemaakt.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd na schooltijd even langskomen om een afspraak te maken.
Samen maken we er weer een gezellig schooljaar van!

In de groepen 1/2 bieden we de leerlingen thematisch onderwijs aan. Binnen diverse thema’s werken we met de leerlingen aan taal, rekenen, wereldoriëntatie en overige vakken. Hier gebruiken we zowel methodes als projecten (bijvoorbeeld van de Kleuteruniversiteit) voor.

We zijn erg blij met de hulp van klassenouders. Zij helpen namelijk bij het organiseren het sinterklaas- kerst- en paasfeest. Tevens helpen zij bij de theemiddag en het afscheidsfeest van de oudste kleuters.

Om het verspreiden van luizen tegen te gaan, worden de kinderen 1 keer in de week gecontroleerd door enkele ouders.

Alle kleuters hebben op woensdagochtend gymles van meester Jaap in de grote gymzaal.

Tenslotte is er op maandagochtend gymles met de eigen juf in het speellokaal met groot materiaal. We zetten dan het grote gymmateriaal uit zoals het wandrek, de kasten, de trampoline enz. De leerlingen oefenen met het klimmen, klauteren, springen en balanceren.

Ook brengen we regelmatig een bezoek aan de bibliotheek gelegen aan de Mozartlaan. Hier luisteren we dan naar een verhaal uit een prentenboek en mogen daarna een boekje uitkiezen en mee naar school nemen. Voor begeleiding bij deze en overige activiteiten vragen we om hulp aan ouders.

Na de kerstvakantie starten we met het oudste kleuterspelcircuit. De dagen en de tijdstippen worden nog bekendgemaakt.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd na schooltijd even langskomen om een afspraak te maken.
Samen maken we er weer een gezellig schooljaar van!