Vakinformatie

Tijdens de informatieavond wordt een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 3.

Taal
In groep 3 werken wij met de methode Lijn 3. Tot aan de kerstvakantie krijgen de leerlingen iedere week nieuwe letters aangeboden. De methode bestaat uit 12 thema’s. Na ieder thema wordt een toets afgenomen. Na thema 6 starten we met begrijpend lezen. De methode Lijn 3 biedt keuze om te differentiëren. Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Rekenen
De methode die wij gebruiken voor rekenen is Rekenrijk. Deze methode bestaat uit leerkracht gebonden lessen en zelfstandige lessen. Een blok bestaat uit 10 lessen. Ieder blok sluiten we af met een rekentoets.
Leerstof:

  • Getallenlijn tot 100
  • Plus- en minsommen tot 20
  • Klikkijken
  • Meten

Schrijven
De letters die de kinderen leren schrijven, lopen gelijk met de letters die bij de taalmethode worden aangeboden. Uiteraard leren de kinderen ook middels deze methode cijfers schrijven. Voor het schrijven maken wij gebruik van de methode Klinkers. De kinderen schrijven tot aan de kerstvakantie met een (driehoeks)potlood. In januari krijgen de leerlingen een vulpen van school.

Wereldoriëntatie
In groep 3 vallen de volgende vakken onder wereldoriëntatie: aardrijkskunde, natuuronderwijs en verkeer. Voor aardrijkskunde gebruiken wij de methode ‘Meander’. Voor natuuronderwijs ‘Leefwereld’ en voor verkeer ‘Wijzer door het verkeer’. Voor al deze vakken krijgen de kinderen geen toetsen, maar wordt er naar de inzet van het kind gekeken.

Engels
Binnen een rijke digitale taalklankomgeving leren de leerlingen spelenderwijs Engels. Hiervoor gebruiken wij de methode Ipockets. Deze gaat uit van de natuurlijke taalverwerving.  In de methode is alles gericht op de woordenschat. De nadruk ligt op het luisteren, begrijpen en spreken.

Sociale en emotionele ontwikkeling
De methode Leefstijl richt zich met name op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, van communicatievaardigheden en van burgerschapscompetenties. Het geeft kinderen beter inzicht in zichzelf en hun relaties met anderen en is daarbij een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en op een actieve participatie in de samenleving.

Zelfstandig werken
Door het inzetten van een weektaak leren de kinderen meer zelfstandig te werken. De kinderen krijgen voor meerdere vakken taken, die zij naast hun reguliere werk, zelfstandig gaan maken.

Gym- en pauzetijden

Op dinsdag hebben de kinderen gym van meester Jaap en op vrijdag van juf Tania. Vergeet niet om een handdoek mee te nemen en probeer de gymkleding en handdoeken te voorzien van naam!

Gymtijden

dinsdag 09.15 – 10.00 uur
vrijdag 14.00 – 15.00 uur
pauze
buitenspelen 10.00 – 10.15 uur
eten & drinken 10.15 – 10.30 uur

Niveaulezen

Na de kerstvakantie lezen de leerlingen 2x per week (dinsdag en vrijdagochtend van 08.30u tot 09.00u) onder begeleiding van een leesouder in niveaugroepen.

Klassenouders en luizenouders

De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerst en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje of een bibliotheekbezoek, dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Tijdens de informatieavond kunt u zich opgeven voor klassenouder of luizenpluisouder. Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen?

Gesprekken

Indien u vragen heeft ten opzichte van de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, wordt u benaderd om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om een handelingsplan cq. de vorderingen van het handelingsplan te bespreken.

Vakinformatie

Tijdens de informatieavond wordt een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 3.

Taal
In groep 3 werken wij met de methode Lijn 3. Tot aan de kerstvakantie krijgen de leerlingen iedere week nieuwe letters aangeboden. De methode bestaat uit 12 thema’s. Na ieder thema wordt een toets afgenomen. Na thema 6 starten we met begrijpend lezen. De methode Lijn 3 biedt keuze om te differentiëren. Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Rekenen
De methode die wij gebruiken voor rekenen is Rekenrijk. Deze methode bestaat uit leerkracht gebonden lessen en zelfstandige lessen. Een blok bestaat uit 10 lessen. Ieder blok sluiten we af met een rekentoets.
Leerstof:

  • Getallenlijn tot 100
  • Plus- en minsommen tot 20
  • Klikkijken
  • Meten

Schrijven
De letters die de kinderen leren schrijven, lopen gelijk met de letters die bij de taalmethode worden aangeboden. Uiteraard leren de kinderen ook middels deze methode cijfers schrijven. Voor het schrijven maken wij gebruik van de methode Klinkers. De kinderen schrijven tot aan de kerstvakantie met een (driehoeks)potlood. In januari krijgen de leerlingen een vulpen van school.

Wereldoriëntatie
In groep 3 vallen de volgende vakken onder wereldoriëntatie: aardrijkskunde, natuuronderwijs en verkeer. Voor aardrijkskunde gebruiken wij de methode ‘Meander’. Voor natuuronderwijs ‘Leefwereld’ en voor verkeer ‘Wijzer door het verkeer’. Voor al deze vakken krijgen de kinderen geen toetsen, maar wordt er naar de inzet van het kind gekeken.

Engels
Binnen een rijke digitale taalklankomgeving leren de leerlingen spelenderwijs Engels. Hiervoor gebruiken wij de methode Ipockets. Deze gaat uit van de natuurlijke taalverwerving.  In de methode is alles gericht op de woordenschat. De nadruk ligt op het luisteren, begrijpen en spreken.

Sociale en emotionele ontwikkeling
De methode Leefstijl richt zich met name op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, van communicatievaardigheden en van burgerschapscompetenties. Het geeft kinderen beter inzicht in zichzelf en hun relaties met anderen en is daarbij een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en op een actieve participatie in de samenleving.

Zelfstandig werken
Door het inzetten van een weektaak leren de kinderen meer zelfstandig te werken. De kinderen krijgen voor meerdere vakken taken, die zij naast hun reguliere werk, zelfstandig gaan maken.

Gym- en pauzetijden

Op dinsdag hebben de kinderen gym van meester Jaap en op vrijdag van juf Tania. Vergeet niet om een handdoek mee te nemen en probeer de gymkleding en handdoeken te voorzien van naam!

Gymtijden

dinsdag 09.15 – 10.00 uur
vrijdag 14.00 – 15.00 uur
pauze
buitenspelen 10.00 – 10.15 uur
eten & drinken 10.15 – 10.30 uur

Niveaulezen

Na de kerstvakantie lezen de leerlingen 2x per week (dinsdag en vrijdagochtend van 08.30u tot 09.00u) onder begeleiding van een leesouder in niveaugroepen.

Klassenouders en luizenouders

De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerst en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje of een bibliotheekbezoek, dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Tijdens de informatieavond kunt u zich opgeven voor klassenouder of luizenpluisouder. Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen?

Gesprekken

Indien u vragen heeft ten opzichte van de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, wordt u benaderd om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om een handelingsplan cq. de vorderingen van het handelingsplan te bespreken.