Rekenen

In groep 4 wordt gewerkt met 4 leerlijnen:

  1. Getalbegrip (het plaatsen van getallen op de getallenlijn)
  2. Basisvaardigheden; splitsen, optellen en aftrekken tot 100, vermenigvuldigen en een aanzet tot delen
  3. Meten
  4. Klokkijken en geld

Taal

Taal in beeld bestaat uit: taalgebruik, grammatica, opstel en woordenschat.

Elk hoofdstuk behandelt een thema dat in  8 lesjes wordt uitgewerkt en afgesloten wordt met een toets. Daarnaast wordt nog geoefend met herhalings- en plustaken.

Daarnaast wordt nog geoefend met herhaling- en plustaken.

Schrijven

We werken met de schrijfmethode Klinkers. In groep 4 is er speciale aandacht voor het aanleren van de hoofdletters, maar natuurlijk ook voor het netjes schrijven in alle schriften.

Wij vragen u uw kind de volgende materialen van huis mee naar school te geven: kleurpotloden, een puntenslijper, een schaartje en een lijmstift.

Niveaulezen

In de groepen 4 doen wij 1 keer per week aan niveaulezen met behulp van ouders.  De kinderen maken hierdoor de nodige leeskilometers, zodat het vlot lezen snel eigen kan worden gemaakt.  Natuurlijk is het ook belangrijk dat een leerling thuis regelmatig leest. Het soort tekst is daarbij niet van belang. Of dat nu een spannend boek is of een grappig stripverhaal; het positief stimuleren van het leesgedrag staat voorop.

Gym

Op dinsdag en vrijdag hebben de kinderen gym. Denk aan de gymspullen en een handdoek! Graag alles voorzien van naam.

Klassenouders

Iedere groep heeft klassenouders en luizenmoeders en niveauleesouders.

Wanneer er activiteiten zijn waarvoor de hulp van ouders wenselijk is, zullen de leerkrachten of de klassenouders met de ouders contact opnemen. Zo kan iedereen betrokken worden bij het leerjaar van zijn/haar kind.

Gesprekken

Indien u vragen heeft, kunt u na schooltijd even langskomen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, wordt u benaderd om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om een handelingsplan cq. de vorderingen van het handelingsplan te bespreken.

Rekenen

In groep 4 wordt gewerkt met 4 leerlijnen:

  1. Getalbegrip (het plaatsen van getallen op de getallenlijn)
  2. Basisvaardigheden; splitsen, optellen en aftrekken tot 100, vermenigvuldigen en een aanzet tot delen
  3. Meten
  4. Klokkijken en geld

Taal

Taal in beeld bestaat uit: taalgebruik, grammatica, opstel en woordenschat.

Elk hoofdstuk behandelt een thema dat in  8 lesjes wordt uitgewerkt en afgesloten wordt met een toets. Daarnaast wordt nog geoefend met herhalings- en plustaken.

Daarnaast wordt nog geoefend met herhaling- en plustaken.

Schrijven

We werken met de schrijfmethode Klinkers. In groep 4 is er speciale aandacht voor het aanleren van de hoofdletters, maar natuurlijk ook voor het netjes schrijven in alle schriften.

Wij vragen u uw kind de volgende materialen van huis mee naar school te geven: kleurpotloden, een puntenslijper, een schaartje en een lijmstift.

Niveaulezen

In de groepen 4 doen wij 1 keer per week aan niveaulezen met behulp van ouders.  De kinderen maken hierdoor de nodige leeskilometers, zodat het vlot lezen snel eigen kan worden gemaakt.  Natuurlijk is het ook belangrijk dat een leerling thuis regelmatig leest. Het soort tekst is daarbij niet van belang. Of dat nu een spannend boek is of een grappig stripverhaal; het positief stimuleren van het leesgedrag staat voorop.

Gym

Op dinsdag en vrijdag hebben de kinderen gym. Denk aan de gymspullen en een handdoek! Graag alles voorzien van naam.

Klassenouders

Iedere groep heeft klassenouders en luizenmoeders en niveauleesouders.

Wanneer er activiteiten zijn waarvoor de hulp van ouders wenselijk is, zullen de leerkrachten of de klassenouders met de ouders contact opnemen. Zo kan iedereen betrokken worden bij het leerjaar van zijn/haar kind.

Gesprekken

Indien u vragen heeft, kunt u na schooltijd even langskomen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, wordt u benaderd om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om een handelingsplan cq. de vorderingen van het handelingsplan te bespreken.