Algemene vakinformatie

Tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar (de informatieavond) is een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 5. Hieronder laten we een aantal onderwerpen zien die bij de diverse vakgebieden worden behandeld.

Rekenen
Er wordt gewerkt met drie instructieniveaus, zodat iedere leerling op zijn/haar eigen niveau kan leren rekenen.

We behandelen de volgende onderdelen:
– Getalbegrip, plaats op de getallenlijn
– Rekenen t/m 1000
– Tafels en de grotere keersommen
– Deelsommen
– Meten (maten, omtrek, oppervlakte)
– Tijd (analoog, digitaal, tijdsduur, tijdsbegrippen)
– Geld (munten, biljetten, betalen)
– Verhoudingstabellen

Taal
De taalmethode werkt met een 4-stappenplan.
Stap 1: Op verkenning
Stap 2: Uitleg
Stap 3: Aan de slag
Stap 4: Terugkijken

Hierdoor worden de kinderen op overzichtelijke wijze door de leerstof heen geholpen.
De diverse taalgebieden spreken en luisteren, woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en spelling komen in afwisselende werkvormen wekelijks aan bod.

Op het gebied van spelling wordt er gewerkt met drie spellingsgroepen
– Klankwoorden: je hoort hoe je het woord schrijft.
– Regelwoorden: je past de spellingsregel toe die bij het woord hoort.
– Onthoudwoorden: je onthoudt hoe je het woord schrijft.

De spellingsgroepen hebben een code, bijvoorbeeld R12 (= regelwoorden). Hiermee kunnen de kinderen makkelijk de spellingsregel die hierbij hoort opzoeken in hun uitlegkaartenboekje. Op de website zetten we ook neer met welke spellingscategorie geoefend gaat worden, zodat de kinderen thuis alvast kunnen oefenen met die spellingsmoeilijkheid.

Geschiedenis
Tevens is het vak geschiedenis nieuw in dit leerjaar. De kinderen krijgen door middel van verhalen een beeld van de diverse tijdperiodes. Daarna gaan ze ook per tijdsperiode wat dieper in op de kenmerken van die periode. Gedurende de rest van de basisschool worden die periodes herhaald en verder uitgediept. Voor dit vak worden toetsen afgenomen. De leerbladen voor het gehele jaar worden aan het begin van het schooljaar uitgedeeld.

Aardrijkskunde
Bij dit vak leren de kinderen te kijken naar de wereld om hen heen en leren ze ook te begrijpen waarom de wereld er zo uit ziet. Het gaat daarbij uiteraard om de ruimtelijke aspecten. Topografie van Nederland wordt in groep 5 ook geoefend en behandeld. Beide onderdelen worden getoetst.

Huiswerk

Elke week is er maximaal één leertoets. In groep 5 kun je een leertoets voor aardrijkskunde, topografie, of geschiedenis krijgen. De toetsen voor biologie, taal, rekenen, Engels en begrijpend lezen zijn altijd toetsen die zonder specifieke voorbereiding gemaakt kunnen worden. Gewoon goed opletten in de klas en met de lessen meedoen is voldoende om daar goede resultaten voor te behalen.

Gym-, pauze- en godsdiensttijden

Gymtijden
dinsdag 10:30 – 11:15 uur
vrijdag 08:30 – 09:15 uur
pauze
eten en drinken 10:00 – 11:15 uur
buiten spelen 10:15 – 10:30 uur
Godsdienst 
donderdag 09:15 – 10:00 uur

Klassenouders en luizenouders

De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje o.i.d., dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Daarom is het handig om de e-mailadressen van alle ouders te hebben, zodat de leerkracht ouders kan mailen, mocht uw hulp bij een activiteit nodig zijn.

Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen? Het is in het belang van alle kinderen en ouders dat er adequaat gehandeld wordt bij het vinden van (oude) neten of luizen.

Gesprekken

Indien u vragen heeft ten opzichte van de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om een handelingsplan cq. de vorderingen van het handelingsplan te bespreken.

Spreekbeurt en boekbespreking

Vanaf dit jaar zijn er geen spreekbeurten en boekbesprekingen meer. Wij zullen de vaardigheden die hierbij horen oefenen in de klas d.m.v. de taallessen en boekenbeurten. De kinderen mogen dan meer vertellen over het boek dat ze aan het lezen zijn.

Algemene vakinformatie

Tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar (de informatieavond) is een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 5. Hieronder laten we een aantal onderwerpen zien die bij de diverse vakgebieden worden behandeld.

Rekenen
Er wordt gewerkt met drie instructieniveaus, zodat iedere leerling op zijn/haar eigen niveau kan leren rekenen.

We behandelen de volgende onderdelen:
– Getalbegrip, plaats op de getallenlijn
– Rekenen t/m 1000
– Tafels en de grotere keersommen
– Deelsommen
– Meten (maten, omtrek, oppervlakte)
– Tijd (analoog, digitaal, tijdsduur, tijdsbegrippen)
– Geld (munten, biljetten, betalen)
– Verhoudingstabellen

Taal
De taalmethode werkt met een 4-stappenplan.
Stap 1: Op verkenning
Stap 2: Uitleg
Stap 3: Aan de slag
Stap 4: Terugkijken

Hierdoor worden de kinderen op overzichtelijke wijze door de leerstof heen geholpen.
De diverse taalgebieden spreken en luisteren, woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en spelling komen in afwisselende werkvormen wekelijks aan bod.

Op het gebied van spelling wordt er gewerkt met drie spellingsgroepen
– Klankwoorden: je hoort hoe je het woord schrijft.
– Regelwoorden: je past de spellingsregel toe die bij het woord hoort.
– Onthoudwoorden: je onthoudt hoe je het woord schrijft.

De spellingsgroepen hebben een code, bijvoorbeeld R12 (= regelwoorden). Hiermee kunnen de kinderen makkelijk de spellingsregel die hierbij hoort opzoeken in hun uitlegkaartenboekje. Op de website zetten we ook neer met welke spellingscategorie geoefend gaat worden, zodat de kinderen thuis alvast kunnen oefenen met die spellingsmoeilijkheid.

Geschiedenis
Tevens is het vak geschiedenis nieuw in dit leerjaar. De kinderen krijgen door middel van verhalen een beeld van de diverse tijdperiodes. Daarna gaan ze ook per tijdsperiode wat dieper in op de kenmerken van die periode. Gedurende de rest van de basisschool worden die periodes herhaald en verder uitgediept. Voor dit vak worden toetsen afgenomen. De leerbladen voor het gehele jaar worden aan het begin van het schooljaar uitgedeeld.

Aardrijkskunde
Bij dit vak leren de kinderen te kijken naar de wereld om hen heen en leren ze ook te begrijpen waarom de wereld er zo uit ziet. Het gaat daarbij uiteraard om de ruimtelijke aspecten. Topografie van Nederland wordt in groep 5 ook geoefend en behandeld. Beide onderdelen worden getoetst.

Huiswerk

Elke week is er maximaal één leertoets. In groep 5 kun je een leertoets voor aardrijkskunde, topografie, of geschiedenis krijgen. De toetsen voor biologie, taal, rekenen, Engels en begrijpend lezen zijn altijd toetsen die zonder specifieke voorbereiding gemaakt kunnen worden. Gewoon goed opletten in de klas en met de lessen meedoen is voldoende om daar goede resultaten voor te behalen.

Gym-, pauze- en godsdiensttijden

Gymtijden
dinsdag 10:30 – 11:15 uur
vrijdag 08:30 – 09:15 uur
pauze
eten en drinken 10:00 – 11:15 uur
buiten spelen 10:15 – 10:30 uur
Godsdienst 
donderdag 09:15 – 10:00 uur

Klassenouders en luizenouders

De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje o.i.d., dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Daarom is het handig om de e-mailadressen van alle ouders te hebben, zodat de leerkracht ouders kan mailen, mocht uw hulp bij een activiteit nodig zijn.

Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen? Het is in het belang van alle kinderen en ouders dat er adequaat gehandeld wordt bij het vinden van (oude) neten of luizen.

Gesprekken

Indien u vragen heeft ten opzichte van de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om een handelingsplan cq. de vorderingen van het handelingsplan te bespreken.

Spreekbeurt en boekbespreking

Vanaf dit jaar zijn er geen spreekbeurten en boekbesprekingen meer. Wij zullen de vaardigheden die hierbij horen oefenen in de klas d.m.v. de taallessen en boekenbeurten. De kinderen mogen dan meer vertellen over het boek dat ze aan het lezen zijn.