Algemene vakinformatie

In groep 6 hebben de kinderen een vulpen of Stabilo, markeerstiften en een agenda nodig. Alle andere spullen worden door school verzorgd. Een (bescheiden) etui met potloden en stiften, schaar en lijm is ook handig om op school te hebben.

Tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar (de informatieavond) wordt een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 6. Hieronder laten we een aantal onderwerpen zien dat bij de diverse vakgebieden wordt behandeld.

Rekenen
– getalbegrip t/m 100.000
– hoofdrekenen t/m 1.000
– breuken
– kommagetallen
– meten, tijd en geldsommen
– cijferend optellen en aftrekken

Taal en spelling
De taalmethode werkt met een 4-stappenplan.
Stap 1: Op verkenning
Stap 2: Uitleg
Stap 3: Aan de slag
Stap 4: Terugkijken
Hierdoor worden de kinderen op overzichtelijke wijze door de leerstof heen geholpen.

De diverse taalgebieden spreken en luisteren, woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en spelling komen in afwisselende werkvormen wekelijks aan bod.

Op het gebied van spelling wordt er gewerkt met drie spellingsgroepen:
– Klankwoorden: je hoort hoe je het woord schrijft.
– Regelwoorden: je past de spellingsregel toe die bij het woord hoort.
– Onthoudwoorden: je onthoudt hoe je het woord schrijft.
In groep 6 komt daar een 4e groep bij:
– Werkwoorden

De spellingsgroepen hebben een code, bijvoorbeeld R12 (= regelwoorden). Hiermee kunnen de kinderen makkelijk de spellingsregel die hierbij hoort opzoeken in hun uitlegkaartenboekje. Op de website vermelden we met welke spellingscategorie geoefend gaat worden, zodat de kinderen thuis alvast kunnen oefenen met die spellingsmoeilijkheid.

Engels
Per thema wordt een schriftelijke toets afgenomen. De mondelinge vaardigheid wordt in de lessen getoetst.

Geschiedenis
We werken dit jaar over de volgende onderwerpen:
1.      Handel overzee (1600 – 1700)
2.      Slavernij (1700 – 1800)
3.      Industrie in Nederland (1800 – 1900)
4.      De Tweede Wereldoorlog (1900 – 1950)
5.      Welvaart in Nederland (1950 – nu)

Aardrijkskunde
Onderwerpen die dit jaar aan bod komen:
1.      Water
2.      Werk en energie
3.      De aarde beweegt
4.      Streken en klimaten
5.      Allemaal mensen
Bij elk thema wordt ook de topografie van twee of drie provincies behandeld.

Biologie
Wekelijks kijken we dit jaar Nieuws uit de Natuur. Dit is een educatieve uitzending van Schooltv met onderwerpen uit de natuur en techniek.

In de vernieuwde methode die we dit jaar gebruiken, komen de volgende onderwerpen die aan bod:
1.       Natuur
2.       Techniek
3.       Wetenschap
Na elke vier thema’s volgt er een toets.

Huiswerk

De vakgebieden aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en Engels worden per thema getoetst. Op de site wordt (minimaal) één week van te voren aangegeven wanneer er een toets is. De leerbladen worden bij de behandeling van het eerste thema uitgedeeld. De leerlingen krijgen dan de leerstof voor het hele jaar mee. Bewaar de leerbladen dus goed, zodat ze bij een volgende thema weer makkelijk gebruikt kunnen worden.

Vanaf eind september wordt er elke woensdag wekelijks huiswerk meegegeven naast de methodegebonden toetsen.

Gym-, pauze- en godsdiensttijden

Gymtijden
Maandag 14.00 – 15.00 uur
Vrijdag 13.00 – 14.00 uur
Dus de gym- en douchespullen niet vergeten!
Pauze
Eten en drinken 10.00 – 10.15 uur
Buitenspelen 10.15 – 10.30 uur
Godsdienst
Donderdag 11.15 – 12.00 uur

Klassenouders en luizenouders

Klassenouders
Na de informatieavond hopen we hiervoor voldoende aanmeldingen te hebben. De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje o.i.d., dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Daarom is het handig om de e-mailadressen van alle ouders te hebben, zodat de leerkracht ouders kan mailen, mocht uw hulp bij een activiteit nodig zijn. De klassenouders zijn:

Luizenouders
De kinderen worden elke woensdag gecontroleerd op luizen.

Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen? Het is in het belang van alle kinderen en ouders dat er adequaat wordt gehandeld bij het vinden van (oude) neten of luizen.

Gesprekken

Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen (of een mailtje sturen) om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om (de vorderingen van) een handelingsplan te bespreken.

Spreekbeurt en boekbespreking

In de loop van het schooljaar zullen de leerlingen van groep 6 zelfstandig twee opdrachten moeten uitvoeren; het houden van een spreekbeurt en het houden van een boekbespreking. Hiervoor hebben we twee tijdsvakken gekozen:
– Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie.
– Tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie.

De kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee willen starten. Op school wordt ruime tijd en aandacht besteed aan de manier waarop kinderen deze opdrachten moeten voorbereiden en uitvoeren.

Algemene vakinformatie

In groep 6 hebben de kinderen een vulpen of Stabilo, markeerstiften en een agenda nodig. Alle andere spullen worden door school verzorgd. Een (bescheiden) etui met potloden en stiften, schaar en lijm is ook handig om op school te hebben.

Tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar (de informatieavond) wordt een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 6. Hieronder laten we een aantal onderwerpen zien dat bij de diverse vakgebieden wordt behandeld.

Rekenen
– getalbegrip t/m 100.000
– hoofdrekenen t/m 1.000
– breuken
– kommagetallen
– meten, tijd en geldsommen
– cijferend optellen en aftrekken

Taal en spelling
De taalmethode werkt met een 4-stappenplan.
Stap 1: Op verkenning
Stap 2: Uitleg
Stap 3: Aan de slag
Stap 4: Terugkijken
Hierdoor worden de kinderen op overzichtelijke wijze door de leerstof heen geholpen.

De diverse taalgebieden spreken en luisteren, woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en spelling komen in afwisselende werkvormen wekelijks aan bod.

Op het gebied van spelling wordt er gewerkt met drie spellingsgroepen:
– Klankwoorden: je hoort hoe je het woord schrijft.
– Regelwoorden: je past de spellingsregel toe die bij het woord hoort.
– Onthoudwoorden: je onthoudt hoe je het woord schrijft.
In groep 6 komt daar een 4e groep bij:
– Werkwoorden

De spellingsgroepen hebben een code, bijvoorbeeld R12 (= regelwoorden). Hiermee kunnen de kinderen makkelijk de spellingsregel die hierbij hoort opzoeken in hun uitlegkaartenboekje. Op de website vermelden we met welke spellingscategorie geoefend gaat worden, zodat de kinderen thuis alvast kunnen oefenen met die spellingsmoeilijkheid.

Engels
Per thema wordt een schriftelijke toets afgenomen. De mondelinge vaardigheid wordt in de lessen getoetst.

Geschiedenis
We werken dit jaar over de volgende onderwerpen:
1.      Handel overzee (1600 – 1700)
2.      Slavernij (1700 – 1800)
3.      Industrie in Nederland (1800 – 1900)
4.      De Tweede Wereldoorlog (1900 – 1950)
5.      Welvaart in Nederland (1950 – nu)

Aardrijkskunde
Onderwerpen die dit jaar aan bod komen:
1.      Water
2.      Werk en energie
3.      De aarde beweegt
4.      Streken en klimaten
5.      Allemaal mensen
Bij elk thema wordt ook de topografie van twee of drie provincies behandeld.

Biologie
Wekelijks kijken we dit jaar Nieuws uit de Natuur. Dit is een educatieve uitzending van Schooltv met onderwerpen uit de natuur en techniek.

In de vernieuwde methode die we dit jaar gebruiken, komen de volgende onderwerpen die aan bod:
1.       Natuur
2.       Techniek
3.       Wetenschap
Na elke vier thema’s volgt er een toets.

Huiswerk

De vakgebieden aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en Engels worden per thema getoetst. Op de site wordt (minimaal) één week van te voren aangegeven wanneer er een toets is. De leerbladen worden bij de behandeling van het eerste thema uitgedeeld. De leerlingen krijgen dan de leerstof voor het hele jaar mee. Bewaar de leerbladen dus goed, zodat ze bij een volgende thema weer makkelijk gebruikt kunnen worden.

Vanaf eind september wordt er elke woensdag wekelijks huiswerk meegegeven naast de methodegebonden toetsen.

Gym-, pauze- en godsdiensttijden

Gymtijden
Maandag 14.00 – 15.00 uur
Vrijdag 13.00 – 14.00 uur
Dus de gym- en douchespullen niet vergeten!
Pauze
Eten en drinken 10.00 – 10.15 uur
Buitenspelen 10.15 – 10.30 uur
Godsdienst
Donderdag 11.15 – 12.00 uur

Klassenouders en luizenouders

Klassenouders
Na de informatieavond hopen we hiervoor voldoende aanmeldingen te hebben. De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje o.i.d., dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Daarom is het handig om de e-mailadressen van alle ouders te hebben, zodat de leerkracht ouders kan mailen, mocht uw hulp bij een activiteit nodig zijn. De klassenouders zijn:

Luizenouders
De kinderen worden elke woensdag gecontroleerd op luizen.

Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen? Het is in het belang van alle kinderen en ouders dat er adequaat wordt gehandeld bij het vinden van (oude) neten of luizen.

Gesprekken

Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen (of een mailtje sturen) om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om (de vorderingen van) een handelingsplan te bespreken.

Spreekbeurt en boekbespreking

In de loop van het schooljaar zullen de leerlingen van groep 6 zelfstandig twee opdrachten moeten uitvoeren; het houden van een spreekbeurt en het houden van een boekbespreking. Hiervoor hebben we twee tijdsvakken gekozen:
– Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie.
– Tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie.

De kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee willen starten. Op school wordt ruime tijd en aandacht besteed aan de manier waarop kinderen deze opdrachten moeten voorbereiden en uitvoeren.