Gym

Op maandag en op donderdag.
Douchen is verplicht; geen gymspullen betekent niet gymmen. Indien uw kind niet mee kan doen met de gymles, dient hij/zij een briefje van u bij zich te hebben. Zonder briefje gymt iedereen mee.

Huiswerk

In groep 8 worden de leerlingen zoveel mogelijk voorbereid op het voortgezet onderwijs. Er is dan ook meer huiswerk dan voorgaande jaren. Al het maakhuiswerk zit in de huiswerkmap. De leerlingen dienen deze map dan ook elke dag bij zich te hebben. Daarnaast worden er nog leertoetsen opgegeven. Die komen dus bovenop het structurele huiswerk.

De leertoetsen vallen hier buiten omdat deze niet structureel zijn. Die komen dus bovenop het structurele huiswerk.

Ook in groep 8 houdt elke leerling een spreekbeurt en een boekbespreking en schrijft een werkstuk. De drie periodes zijn:
A: Eind september – begin van de kerstvakantie.
B: Na de kerstvakantie- begin meivakantie.

De werkstukken worden in groepjes van 3 leerlingen op school gemaakt. Het een moet een aardrijkskundig thema hebben.

Maakhuiswerk

– Maandag: redactiesommen
– Dinsdag: werkwoordspelling
– Woensdag: meten=weten
– Donderdag: taalgebruik
– Vrijdag: breuken

Gesprekken

Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind kunt u te allen tijde na schooltijd even langs komen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken.

Klassenouders en luizenouders

Heel blij zijn wij met de hulp van onze klassen- en luizenouders!

Gym

Op maandag en op donderdag.
Douchen is verplicht; geen gymspullen betekent niet gymmen. Indien uw kind niet mee kan doen met de gymles, dient hij/zij een briefje van u bij zich te hebben. Zonder briefje gymt iedereen mee.

Huiswerk

In groep 8 worden de leerlingen zoveel mogelijk voorbereid op het voortgezet onderwijs. Er is dan ook meer huiswerk dan voorgaande jaren. Al het maakhuiswerk zit in de huiswerkmap. De leerlingen dienen deze map dan ook elke dag bij zich te hebben. Daarnaast worden er nog leertoetsen opgegeven. Die komen dus bovenop het structurele huiswerk.

De leertoetsen vallen hier buiten omdat deze niet structureel zijn. Die komen dus bovenop het structurele huiswerk.

Ook in groep 8 houdt elke leerling een spreekbeurt en een boekbespreking en schrijft een werkstuk. De drie periodes zijn:
A: Eind september – begin van de kerstvakantie.
B: Na de kerstvakantie- begin meivakantie.

De werkstukken worden in groepjes van 3 leerlingen op school gemaakt. Het een moet een aardrijkskundig thema hebben.

Maakhuiswerk

– Maandag: redactiesommen
– Dinsdag: werkwoordspelling
– Woensdag: meten=weten
– Donderdag: taalgebruik
– Vrijdag: breuken

Gesprekken

Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind kunt u te allen tijde na schooltijd even langs komen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken.

Klassenouders en luizenouders

Heel blij zijn wij met de hulp van onze klassen- en luizenouders!