Groep 7B

 

Groep 7 is een leerjaar waarin veel gebeurt. Zowel op educatief als op emotioneel vlak. Veel leerlingen gaan al wat puberen. Aan beide aspecten gaan we dit schooljaar veel aandacht besteden.

De leerstof die wordt aangeboden wordt getoetst en waar nodig herhaald, zodat we ons goed voorbereiden op de stof van groep 8 en al een beetje de middelbare school (huiswerk,werkwijze en werkhouding).

De entreetoets die in mei zal plaatsvinden geeft inzicht waar het al goed gaat en waar eventueel nog wat aan hapert. Daar kan dan nog iets aan gedaan worden door oefenstof aan te bieden voor de eind-Citotoets in groep 8. Deze Cito-toetsen zijn nog steeds belangrijk, maar het schooladvies in groep 8 bestaat uit meerdere onderdelen (leerlingvolgsysteem, werkhouding, enz.).

Ook vindt dit jaar het verkeersexamen plaats. Daar worden de leerlingen goed op voorbereid en krijgen bijtijds te horen wanneer dit precies plaatsvindt en wat er voor nodig is.

Het emotionele aspect wordt behandeld in de vorm van kringgesprekken over verschillende onderwerpen, soms met ondersteuning van onze SEO-methode. Naast al het serieuze werk is er nog genoeg tijd voor leuke activiteiten, zoals handvaardigheid en andere expressie-activiteiten, die ontspannend en ook vaak groepsvormend zijn.

De leerlingen en/of de ouders kunnen altijd indien gewenst een gesprek met de leerkracht aanvragen. Ook andersom zal dit naar behoefte gebeuren.

Ik hoop op een gezellig en leerzaam jaar!