Wat is een medezggenschapsraad?

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen volgens de bepalingen van het medezeggenschapsreglement. Een goed functionerende medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit op school.

Het doel van medezeggenschap is om ouders en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsbeslissingen op school. In 2007 is de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) ingevoerd waarbij een medezeggenschapsraad verplicht is voor iedere school.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

De MR heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school:

Adviesbevoegdheid
Bijvoorbeeld: nieuwbouw of verbouwing van de school, vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen, aanstelling of ontslag van de schoolleiding.

Recht op informatie
De MR ontvangt jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.

Recht op overleg
Regelmatig overleg met de schoolleiding (bevoegd gezag).

Instemmingsbevoegdheid
Bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolregelement, verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging van het schoolplan.

Recht op initiatief
Het op gang brengen van beleidsontwikkeling zoals bijvoorbeeld aandringen op het schrijven van een onderwijsbeleidsnotitie.

Wat kan de MR voor mij doen?

De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. Voor alle thema’s die betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover u vragen heeft, danwel waar u zich niet in kunt vinden, kunt u contact opnemen met de MR. U kunt hierbij denken aan thema’s als lestijden, vakantieregeling, tussen en naschoolse opvang, gebruik van mobiele telefoons en voorzieningen voor leerlingen.

Hoe kom ik in contact met de MR?

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën over zaken die de school aangaan, dan kunt u de MR bereiken door een bericht te mailen naarmr@bohemenkijkduinschool.nl
U kunt uw vraag ook deponeren in de rode brievenbus in de hal of rechtstreeks contact opnemen met één van de MR-leden.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten (schoolgeleding) en de ouders (oudergeleding).

De MR is als volgt samengesteld:

Schoolgeleding
dhr. Marc de Fouw groep 5B
mw. Aafje van Voorst groep 1/2B
mw. Hanneke Schmidt groep 4B
mw. Maxime van Boheemen groep 7B
Oudergeleding
mw. Carianne Burema (voorzitter) Per/gr 5A
dhr. Peter Benders Lucia/groep 4B & Vera/groep 1/2A
dhr. Floris Holthuis Kate/groep 6 & Mats/gr 4B
mw. Cindy Verhagen Matthias/gr 4B & Daniël/gr 1/2B

Wat is een medezggenschapsraad?

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen volgens de bepalingen van het medezeggenschapsreglement. Een goed functionerende medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit op school.

Het doel van medezeggenschap is om ouders en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsbeslissingen op school. In 2007 is de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) ingevoerd waarbij een medezeggenschapsraad verplicht is voor iedere school.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

De MR heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school:

Adviesbevoegdheid
Bijvoorbeeld: nieuwbouw of verbouwing van de school, vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen, aanstelling of ontslag van de schoolleiding.

Recht op informatie
De MR ontvangt jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.

Recht op overleg
Regelmatig overleg met de schoolleiding (bevoegd gezag).

Instemmingsbevoegdheid
Bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolregelement, verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging van het schoolplan.

Recht op initiatief
Het op gang brengen van beleidsontwikkeling zoals bijvoorbeeld aandringen op het schrijven van een onderwijsbeleidsnotitie.

Wat kan de MR voor mij doen?

De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. Voor alle thema’s die betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover u vragen heeft, danwel waar u zich niet in kunt vinden, kunt u contact opnemen met de MR. U kunt hierbij denken aan thema’s als lestijden, vakantieregeling, tussen en naschoolse opvang, gebruik van mobiele telefoons en voorzieningen voor leerlingen.

Hoe kom ik in contact met de MR?

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën over zaken die de school aangaan, dan kunt u de MR bereiken door een bericht te mailen naarmr@bohemenkijkduinschool.nl
U kunt uw vraag ook deponeren in de rode brievenbus in de hal of rechtstreeks contact opnemen met één van de MR-leden.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten (schoolgeleding) en de ouders (oudergeleding).

De MR is als volgt samengesteld:

Schoolgeleding
dhr. Marc de Fouw groep 5B
mw. Aafje van Voorst groep 1/2B
mw. Hanneke Schmidt groep 4B
mw. Maxime van Boheemen groep 7B
Oudergeleding
mw. Carianne Burema (voorzitter) Per/gr 5A
dhr. Peter Benders Lucia/groep 4B & Vera/groep 1/2A
dhr. Floris Holthuis Kate/groep 6 & Mats/gr 4B
mw. Cindy Verhagen Matthias/gr 4B & Daniël/gr 1/2B