Algemene vakinformatie

In groep 7 hebben de kinderen een vulpen, markeerstiften, koptelefoon, rekenmachine en een agenda nodig. Alle andere spullen worden door school verzorgd. Een (bescheiden) etui met potloden en stiften, schaar en lijm is ook handig om op school te hebben.

Tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar (de informatieavond) wordt een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 7.

Huiswerk

De vakgebieden aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en Engels worden per thema getoetst. Op de site wordt (minimaal) één week van te voren aangegeven wanneer er een toets is. De leerbladen worden bij de kennismakingsgesprekken uitgedeeld. De leerlingen krijgen dan de leerstof voor het hele jaar mee. Bewaar de leerbladen dus goed, zodat ze bij een volgende thema weer makkelijk gebruikt kunnen worden.

Tot de kerstvakantie hebben de kinderen naast het leren voor de toetsen iedere maandag en woensdag huiswerk. Daarna zal er ook huiswerk voor de vrijdag zijn.

Gym-, pauzetijden

Gymtijden
Maandag 11.15 – 12.00 uur
Donderdag 13.00 – 14.00 uur
Dus de gym- en douchespullen niet vergeten!
Pauze
Eten en drinken 10.15 – 10.30 uur
Kleine pauze 10.30 – 10.45 uur
Tussen de middagpauze 12.00 – 13.00 uur

Klassenouders en luizenouders

Klassenouders
Na de informatieavond hopen we hiervoor voldoende aanmeldingen te hebben. De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje o.i.d., dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Daarom is het handig om de e-mailadressen van alle ouders te hebben, zodat de leerkracht ouders kan mailen, mocht uw hulp bij een activiteit nodig zijn.

Luizenouders
De kinderen worden elke woensdag door luizenmoeders gecontroleerd op hoofdluis.Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen? Het is in het belang van alle kinderen en ouders dat er adequaat wordt gehandeld bij het vinden van (oude) neten of luizen.

Gesprekken

Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen (of een mailtje sturen) om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om (de vorderingen van) een handelingsplan te bespreken.

Uitstroomverwachting

Aan het begin van het schooljaar zullen de eerste gesprekken betreft de uitstroom verwachting plaatsvinden. Er wordt voor het schetsen van deze verwachting gekeken naar verschillende onderdelen (leerlingvolgsysteem, werkhouding, NIO enz.). Aan het eind van het schooljaar zal nogmaals zo’n gesprek plaatsvinden. Zo weten ouders en leerling al tijdig wat zij kunnen verwachten.

Verkeersexamen

Ook vindt dit jaar het verkeersexamen plaats. Daar worden de leerlingen goed op voorbereid en krijgen bijtijds te horen wanneer dit precies plaatsvindt en wat er voor nodig is.

Ik hoop op een gezellig en leerzaam jaar!

Algemene vakinformatie

In groep 7 hebben de kinderen een vulpen, markeerstiften, koptelefoon, rekenmachine en een agenda nodig. Alle andere spullen worden door school verzorgd. Een (bescheiden) etui met potloden en stiften, schaar en lijm is ook handig om op school te hebben.

Tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar (de informatieavond) wordt een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 7.

Huiswerk

De vakgebieden aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en Engels worden per thema getoetst. Op de site wordt (minimaal) één week van te voren aangegeven wanneer er een toets is. De leerbladen worden bij de kennismakingsgesprekken uitgedeeld. De leerlingen krijgen dan de leerstof voor het hele jaar mee. Bewaar de leerbladen dus goed, zodat ze bij een volgende thema weer makkelijk gebruikt kunnen worden.

Tot de kerstvakantie hebben de kinderen naast het leren voor de toetsen iedere maandag en woensdag huiswerk. Daarna zal er ook huiswerk voor de vrijdag zijn.

Gym-, pauzetijden

Gymtijden
Maandag 11.15 – 12.00 uur
Donderdag 13.00 – 14.00 uur
Dus de gym- en douchespullen niet vergeten!
Pauze
Eten en drinken 10.15 – 10.30 uur
Kleine pauze 10.30 – 10.45 uur
Tussen de middagpauze 12.00 – 13.00 uur

Klassenouders en luizenouders

Klassenouders
Na de informatieavond hopen we hiervoor voldoende aanmeldingen te hebben. De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje o.i.d., dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Daarom is het handig om de e-mailadressen van alle ouders te hebben, zodat de leerkracht ouders kan mailen, mocht uw hulp bij een activiteit nodig zijn.

Luizenouders
De kinderen worden elke woensdag door luizenmoeders gecontroleerd op hoofdluis.Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen? Het is in het belang van alle kinderen en ouders dat er adequaat wordt gehandeld bij het vinden van (oude) neten of luizen.

Gesprekken

Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen (of een mailtje sturen) om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om (de vorderingen van) een handelingsplan te bespreken.

Uitstroomverwachting

Aan het begin van het schooljaar zullen de eerste gesprekken betreft de uitstroom verwachting plaatsvinden. Er wordt voor het schetsen van deze verwachting gekeken naar verschillende onderdelen (leerlingvolgsysteem, werkhouding, NIO enz.). Aan het eind van het schooljaar zal nogmaals zo’n gesprek plaatsvinden. Zo weten ouders en leerling al tijdig wat zij kunnen verwachten.

Verkeersexamen

Ook vindt dit jaar het verkeersexamen plaats. Daar worden de leerlingen goed op voorbereid en krijgen bijtijds te horen wanneer dit precies plaatsvindt en wat er voor nodig is.

Ik hoop op een gezellig en leerzaam jaar!