Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €55,00

Daarvan bekostigen we:

  • Kerst
  • Schoolverzekering
  • Sinterklaas
  • Zwemles

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

Naast bovengenoemd bedrag wordt er door de school voor elk jaar tot en met groep 7 een schoolreis georganiseerd. De kosten hiervan worden jaarlijks berekend en kan dus wisselend zijn.

Voor de kinderen die in groep 8 zitten, organiseren we een werkweek in de vorm van een schoolkamp. Dit vindt plaats bij School in Bos, een stukje Den Haag in Wilhelminaoord in Drenthe. De kosten hiervan bedragen €155,-

Daarnaast kan er wel eens een kleine bijdrage gevraagd worden voor een extra excursie of bijvoorbeeld een afscheidscadeau voor groep 8. Meestal is dit op eigen initiatief van de ouders. De klassenouder neemt hierin het initiatief.

Vrijwillig

Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle
programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Voorbeelden zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig onderwijs. Het wetsvoorstel regelt ook dat scholen expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Alle informatie en veelgestelde vragen vind je in de brochure of kijk op de website van de Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs

En verder…

Daarnaast organiseert de school activiteiten die zonder de hulp van ouders geen doorgang zouden kunnen vinden op de wijze waarop die nu worden georganiseerd! Ouders helpen de school onder meer bij excursies, niveaulezen voor de groepen 3 en 4, overblijven, sportdag, spelletjesochtend in de groepen 1/2 en bij het Schoolpleinfeest. Niet alleen de leden van de ouderraad zijn daarbij actief maar ook vele ouders die geen lid zijn van de ouderraad leveren daarbij een bijdrage. Het spreekt voor zich dat de school verantwoordelijk is en blijft voor de activiteiten waarbij ouders ondersteuning geven. Neem eens contact op met de klassenleerkracht of met één van de leden van de ouderraad als u meer wilt weten. Verder bestaat de ouderraad uit diverse enthousiaste ouders die onderling de coördinatie van de verschillende activiteiten en feesten verdelen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Meer informatie bij de voorzitter en penningmeester!

Aanvullende kosten

Naast de (vrijwillige) ouderbijdrage van €40,- int de ouderraad per leerling een bedrag van €15,- ter bekostiging van vervoer naar musea, schaatsen en sporttoernooien. Alle groepen ontvangen een bedrag per leerling aan klassengeld uit deze bijdrage. Aan het begin van het schooljaar worden de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geacht om diverse schoolartikelen (zoals een etui en een koptelefoon voor de computerlessen) zelf mee te nemen naar school. Dat verschilt per leerjaar en u krijgt van tevoren een overzicht van de artikelen voor het leerjaar van uw kind. Verder is er in groep 8 een bijdrage aan de werkweek “School in Bos” in Wilhelminaoord van ± €155,- per kind. Dit moet vóór aanvang van de werkweek betaald te zijn. Gezien de hoogte van dit bedrag is het wellicht verstandig om daar al ruim van tevoren rekening mee te houden!

Sponsorbeleid

Op dit moment heeft de school geen sponsors en nog geen sponsorbeleid. Er kan echter een moment komen, dat de school wel van deze mogelijkheid gebruik gaat maken. Het sponsoren van een openbare school is aan regelgeving onderhevig en kan niet zomaar. Indien de school t.z.t. hierin toch mogelijkheden ziet het voorzieningenniveau te verhogen, zal dit gebeuren met inachtneming van deze regels. De MR zal hierbij betrokken worden.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €55,00

Daarvan bekostigen we:

  • Kerst
  • Schoolverzekering
  • Sinterklaas
  • Zwemles

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

Naast bovengenoemd bedrag wordt er door de school voor elk jaar tot en met groep 7 een schoolreis georganiseerd. De kosten hiervan worden jaarlijks berekend en kan dus wisselend zijn.

Voor de kinderen die in groep 8 zitten, organiseren we een werkweek in de vorm van een schoolkamp. Dit vindt plaats bij School in Bos, een stukje Den Haag in Wilhelminaoord in Drenthe. De kosten hiervan bedragen €155,-

Daarnaast kan er wel eens een kleine bijdrage gevraagd worden voor een extra excursie of bijvoorbeeld een afscheidscadeau voor groep 8. Meestal is dit op eigen initiatief van de ouders. De klassenouder neemt hierin het initiatief.

Vrijwillig

Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle
programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Voorbeelden zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig onderwijs. Het wetsvoorstel regelt ook dat scholen expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Alle informatie en veelgestelde vragen vind je in de brochure of kijk op de website van de Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs

En verder…

Daarnaast organiseert de school activiteiten die zonder de hulp van ouders geen doorgang zouden kunnen vinden op de wijze waarop die nu worden georganiseerd! Ouders helpen de school onder meer bij excursies, niveaulezen voor de groepen 3 en 4, overblijven, sportdag, spelletjesochtend in de groepen 1/2 en bij het Schoolpleinfeest. Niet alleen de leden van de ouderraad zijn daarbij actief maar ook vele ouders die geen lid zijn van de ouderraad leveren daarbij een bijdrage. Het spreekt voor zich dat de school verantwoordelijk is en blijft voor de activiteiten waarbij ouders ondersteuning geven. Neem eens contact op met de klassenleerkracht of met één van de leden van de ouderraad als u meer wilt weten. Verder bestaat de ouderraad uit diverse enthousiaste ouders die onderling de coördinatie van de verschillende activiteiten en feesten verdelen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Meer informatie bij de voorzitter en penningmeester!

Aanvullende kosten

Naast de (vrijwillige) ouderbijdrage van €40,- int de ouderraad per leerling een bedrag van €15,- ter bekostiging van vervoer naar musea, schaatsen en sporttoernooien. Alle groepen ontvangen een bedrag per leerling aan klassengeld uit deze bijdrage. Aan het begin van het schooljaar worden de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geacht om diverse schoolartikelen (zoals een etui en een koptelefoon voor de computerlessen) zelf mee te nemen naar school. Dat verschilt per leerjaar en u krijgt van tevoren een overzicht van de artikelen voor het leerjaar van uw kind. Verder is er in groep 8 een bijdrage aan de werkweek “School in Bos” in Wilhelminaoord van ± €155,- per kind. Dit moet vóór aanvang van de werkweek betaald te zijn. Gezien de hoogte van dit bedrag is het wellicht verstandig om daar al ruim van tevoren rekening mee te houden!

Sponsorbeleid

Op dit moment heeft de school geen sponsors en nog geen sponsorbeleid. Er kan echter een moment komen, dat de school wel van deze mogelijkheid gebruik gaat maken. Het sponsoren van een openbare school is aan regelgeving onderhevig en kan niet zomaar. Indien de school t.z.t. hierin toch mogelijkheden ziet het voorzieningenniveau te verhogen, zal dit gebeuren met inachtneming van deze regels. De MR zal hierbij betrokken worden.