Schooltijden

Voor de kinderen

Maandag: 8:30 – 12:00 (middagpauze) 13:00 -15:00
Dinsdag: 8:30 – 12:00 (middagpauze) 13:00 -15:00
Woensdag: 8:30 – 12:00 (middag vrij)
Donderdag: 8:30 – 12:00 (middagpauze) 13:00 -15:00
Vrijdag: 8:30 – 12:00 (middagpauze) 13:00 -15:00

Schooltijden en opvang

Dit schooljaar zullen we als volgt starten:

Gefaseerd kunnen de kinderen naar binnen tussen 8:20 – 8:30 uur.
Om 8:30 uur starten de lessen.
Ouders komen nog niet het schoolplein op of de school in i.v.m. onduidelijkheden over Corona.
Alle kinderen worden weer om 12:00 (woensdag) en 15:00 uur opgehaald.
Geen verspreiding in ophaaltijden meer!

Tot en met groep 4 gaan wij ervanuit dat de kinderen worden gebracht en opgehaald door de eigen ouder(s)/verzorger(s). Vanaf groep 5 gaan wij ervanuit dat kinderen zelfstandig naar huis gaan. Indien u dit anders wilt regelen, dient u dit aan te geven bij het secretariaat of bij de leerkracht van uw kind(eren). Ongeveer 5 minuten nadat de lessen zijn afgelopen, komen de kinderen op het plein. Laat ons tijdig weten wanneer uw kind met iemand anders meegaat. Als wij daar niet van op de hoogte zijn, geven we uw kind niet mee. Na elkaar gedag te hebben gezegd, kunnen de kinderen met hun ophalers mee of zelfstandig naar huis.

Op school personeel spreken:

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)
School maatschappelijk werk Maandag 9:00 – 12:00

Het bestuur van Xtra-plus bekijkt per school hoeveel leerling trajecten er zijn, wat wenselijk is voor school en wat haalbaar is vanuit ons team SMW-ers. Op basis daarvan wordt er contractueel een aantal uur ondersteuning afgesproken per schooljaar.

Iedere maandag is onze Xtraplus SMW’er (schoolmaatschappelijk werker) aanwezig in het gebouw.

M. Ramesar is te bereiken via r.ramesar@smw-basisschool.nl