Kenmerken van onze school

Onze missie en visie

Wij gunnen de kinderen het gevoel van geluk(t)!

Door het huidige onderwijs beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, wordt het leren van een standaard curriculum uitdagender en interessanter voor de leerling. Pedagogisch-didactische vernieuwingen op leerkrachtniveau leidt tot eigenaarschap en verantwoordelijkheid op leerling niveau. Uitgaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid, vergroot de betrokkenheid en maakt zinvol leren mogelijk. Zo groeien kinderen op tot bekwame burgers die met trots beschikken over nuttige vaardigheden om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. De zes beloftes vanuit DHS zijn terug te vinden in onze visie:

  1. Wij kennen ieder kind
  2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid
  3. Wij leren onze kinderen om samen te werken en samen te leren
  4. Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen
  5. Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden
  6. Wij bevinden ons in een tijdperk van verandering en wij veranderen daarin mee!

We beschrijven in het schoolplan 2019-2023 hoe wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk willen voorbereiden op de toekomst.

Hun wereld, de wereld van morgen!

Yes gelukt! – Onze schoolfilm

We gunnen elk kind een fantastische schooltijd waar we elke dag voor verwondering zorgen. Leren van en met elkaar! Hoe zorgen wij dat een kind dit yes gelukt! gevoel ook heeft? Bekijk onze nieuwe schoolfilm hieronder!

Identiteit

Wij hechten veel waarde aan een goede verstandhouding met ouders en leerlingen. Het geven van goede informatie en een goede communicatie is daarvoor van essentieel belang.

Kennis en kwaliteit
Wij richten ons als school op vergaren van kennis en kwaliteit. Daarvoor proberen we een duidelijk gestructureerde organisatie te zijn. De inhoudelijk onderwijsaspecten en de praktische uitvoering daarvan willen we op een fijne en veilige manier borgen. De leermethoden die wij gebruiken en de wijze waarop wij zorg regelen voor uw kind, zijn belangrijke onderwerpen.

Naast een goede organisatie vinden wij de sfeer binnen de school een zeer belangrijke factor. Rekening houden met elkaar en respectvol omgaan met elkaar, geldt voor kinderen, leerkrachten en ouders. Hoe fijner het pedagogische klimaat ervaren wordt, hoe prettiger en beter het leren gaat.

Digitalisering
Digitalisering van ons onderwijs neemt een steeds prominentere rol in binnen het onderwijs. Niet alleen de aanschaf van digitale apparaten maar ook het beleid dat daaronder de regie heeft, maakt dat het onderwijs de stap naar duurzaamheid heeft gezet. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden heeft hierin onze aandacht hetgeen wij willen borgen in inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs met wereld dekkende thema’s als leidraad, verbindingen leggen tussen de verschillende vakken en het ontwikkelen van een onderzoekende en ontdekkende houding bij de kinderen.

Wij hebben passie voor ons vak en werken dagelijks met veel enthousiasme en toewijding aan de volgende stap!