De overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO) is altijd spannend. De school organiseert een informatieavond voor de ouders van de groepen 7 en 8, waarin u informatie krijgt over de verschillende vormen van het VO, het laatste jaar op de basisschool en de procedure omtrent inschrijving op het VO.

De school stelt aan de hand van de gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6, de (huis)werkhouding, thuissituatie, motivatie, observaties en de gegevens van de methodetoetsen een advies op voor het VO.

Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 hebben 59 kinderen de school verlaten om naar het Voortgezet Onderwijs te gaan. De resultaten die de kinderen hebben behaald zijn conform hun niveau en binnen de gestelde minimumdoelen vanuit de onderwijsinspectie.

Onze oud-leerlingen worden tijdens hun eerste schooljaar in het VO door ons gevolgd. Naast gesprekken met mentoren, ontvangt de school ook een overzicht van de studieresultaten. Op deze wijze kunnen wij volgen of de leerling zich in overeenstemming met het schooladvies ontwikkelt.