Wij gaan voor veilig en vertrouwd!

U kunt ervan uitgaan dat wij als school zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft het privacy beleid geformuleerd met de volgende kernpunten:

  • Wij zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan
  • We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie
  • We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken
  • We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie)

Om alle rechten en plichten ter attentie van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacyreglement. Dit kunt u op school opvragen. Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de PO-raad, welke deel uitmaakt van het PO-raad Privacy Convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten. Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijke) datalek gecoördineerd.

Door de inwerktreding van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn onder andere alle bestaande bewerkersovereenkomsten herzien. Het bestuur van DHS heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van het bestaande beleid en reglementen in relatie tot de AVG en het onderzoeken van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Op de website van DHS vindt u het privacy statement met verdere informatie.