Checklist basisschool kiezen

De tijd is aangekomen, uw kind moet naar de basisschool! Al staat een school nog zo hoog aangeschreven, als uw kind zich er niet prettig voelt, zal hij er niet met plezier naartoe gaan. Daarom is het kiezen van een basisschool de bij jouw kind past belangrijk. Ook is het verstandig om een kijkje te nemen op de school waar u uw kind naartoe wilt sturen. Zo kan u de sfeer in de school proeven en kijken of die aansluit bij wat u zoekt. Vergeet dan ook zeker niet om je kind mee te nemen! De meeste basisscholen hebben open dagen of u kunt een afspraak maken om een individueel bezoek te brengen aan de school die u in het oog heeft. Ook is het handig om eventueel om andere ouders te vragen naar hun ervaringen. Dit zijn 4 dingen waar je moet op letten bij een basisschool te kiezen voor uw kind:

1 Is de basisschool praktisch?

 • Hoelang ben je onderweg?
 • Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid onderweg?
 • Zijn het overblijven en de buitenschoolse opvang goed geregeld?
 • Moet je als ouder verplichte (overblijf)diensten betalen?
 • Wordt er een traditioneel of continurooster gebruikt?

2 Indruk en faciliteiten van de basisschool

 • Ziet het schoolplein er veilig en gezellig uit?
 • Spreekt het gebouw je aan?
 • Zijn de lokalen schoon, licht en ruim?
 • Ziet het lesmateriaal en speelgoed er schoon en uitnodigend uit?
 • Waar wordt er gesport/gegymd?

3 Onderwijsinhoudelijk

 • Wat is de beoordeling van de Onderwijsinspectie en wat is de gemiddelde score op de eindtoets?
 • Welke onderwijsmethode gebruikt de school en past deze bij uw kind?
 • Van welk leerlingvolgsysteem maken ze gebruik? En hoe word je als ouder op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind?
 • Zijn er remedial teachers?
 • Wat doen ze met snelle/hoogbegaafde kleuters of met kinderen die wat extra hulp nodig hebben?
 • Hoe groot zijn de groepen en zijn er combinatiegroepen?
 • Wat doen ze aan creativiteit? Wordt er bijvoorbeeld muziekles gegeven?

4 Het sociale klimaat

 • Heeft de school pestprotocollen?
 • Hoe gaan docenten met elkaar en met de leerlingen om?
 • Hoe is de sfeer op school?
 • Grootte: Is het een grote of juist een kleinere school?
 • Denk je dat je kind zich zal thuis voelen op deze school? En u?

Andere punten om op te letten

Karakter van uw kind

 • Karakter: Wat voor een type is uw kind? En welke onderwijsmethode past daarbij?
 • Ontwikkeling op school: Waar heeft uw kind de meeste baat bij in zijn/haar educatieve ontwikkeling? (denk aan: veiligheid, creativiteit, sfeer, duidelijke methode, zelfstandigheid, samenwerken etc.)
 • Onderwijsmethode en lessen
 • Onderwijsmethode: Sluit deze aan op uw opvattingen over opvoeden en leren leren?
 • Vakken: In welke vakken krijgen kinderen les?
 • 21st Century: Geeft school ook les in 21e-eeuwse vaardigheden zoals: kritisch denken, digitale vaardigheden, mediawijsheid, probleem oplossen en creatief denken?
 • Leermiddelen: Maakt school ook gebruik van computers en iPads? En hoe worden die ingezet?
 • Leerproblemen: Hoe gaat school om met kinderen die leer- of gedragsproblemen hebben?
 • Extra aanbod: Biedt de school iets extra’s? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, taal of een creatief vak?

School en overtuiging

 • Overtuiging of geloof: Sluit de school aan bij uw overtuigingen? Is de school gestoeld op een bepaald geloof of is ze juist openbaar?
 • Sociale normen en waarden: Hoe gaat men met elkaar om op school? Wat staat er in het veiligheidsbeleid over pesten?

School en opvang

 • Opvang op school: Hoe is de tussen schoolse opvang geregeld?
 • Opvang na school: Met welke organisatie voor naschoolse opvang heeft de school afspraken gemaakt? Welke andere naschoolse opvang mogelijkheden zijn er in de buurt? Maakt de school deel uit van een integraal kind centrum, of werkt ze samen met andere wijkvoorzieningen?

Algemene informatie over het aanmelden op basisscholen in Den Haag vindt u op
scholenwijzer.denhaag.nl