Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van de school die een plaats kan aanbieden. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn de we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
  • U werkt zelf op onze school
  • Uw kind gaat naar de peuteropvang (Rataplan van Tiodus) waarmee wij nauw samenwerken

Het aanmelden van kinderen op Haagse scholen voor de groepen 2 t/m 8 is per school geregeld. Voor informatie kunt u het beste even telefonisch contact met ons opnemen via 070-36 81 338.

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van de school die een plaats kan aanbieden. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn de we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/
    stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
  • U werkt zelf op onze school
  • Uw kind gaat naar de peuteropvang (Rataplan van Tiodus) waarmee wij nauw samenwerken

Het aanmelden van kinderen op Haagse scholen voor de groepen 2 t/m 8 is per school geregeld. Voor informatie kunt u het beste even telefonisch contact met ons opnemen via 070-36 81 338.