Gediplomeerde specialisten

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

Specialist Aantal dagdelen
Intern begeleider 9
Klassenassistent 9
Rekenspecialist 6
Remedial teacher 8
Specialist hoogbegaafdheid 3
Taalspecialist 5
Techniek coördinator 2
Specialist Het Jonge Kind 2
Coördinator digitalisering 2

Leraar ziek?
De meeste leerkrachten op onze school werken parttime en sommigen worden één of meer dagen per week voor andere taken ingezet. Bij ziekte of verlof van één of meerdere collega’s proberen we de lessen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, door een collega te laten invallen. Soms worden de leerlingen een of twee dagen verdeeld over een andere groep. Bij zeer hoge uitzondering mag een groep een dag thuisblijven; gelukkig hebben we in de afgelopen jaren geen gebruik hoeven maken van deze mogelijkheid. De ouders worden dan uiteraard van tevoren geïnformeerd!

Vanuit DHS is er een protocol Voorkoming van lesuitval/ naar huis sturen van leerlingen. Het enige dat Bohemen Kijkduin als extra stap wel eens doet, is twee goede stagiaires of een LIO-stagiaire een groep les te geven. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.

Als de vakleerkracht afwezig is, wordt er geprobeerd de gymlessen door te laten gaan door extern een vakleerkracht in te huren voor een dag of een korte periode. Bij langdurige afwezigheid, zullen we een aanvraag doen binnen onze interne vervangingsmanager van het bestuurskantoor.

Studiedagen
Op studiedagen zijn alle leerlingen vrij en alle leerkrachten op school. Zij houden zich dan bezig met bijscholing en onderwijsinhoud. Voor het team is het belangrijk zich bij te blijven ontwikkelen en hun expertise met elkaar te delen. Zo blijft de school ook in ontwikkeling dat weer ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs van het lerende kind.

Medezeggenschap
In samenwerking met de MR wordt de planning van het schooljaar bekeken en worden suggesties meegenomen. Op verzoek van de MR worden studiedag zoveel mogelijk om woensdagen en vrijdagen gehouden, aangezien het voor de ouders op deze dagen makkelijker is hun kinderen op te vangen.

Vakleraren

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

humanistische en godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Muziek

Spel en beweging / bewegingsonderwijs

 Engels docent