De ouderraad is een hecht groepje ouders van wisselende samenstelling dat zich enthousiast inzet voor de grote en kleine ‘feestjes’ in de school. Zo zijn er de sponsorlopen, dans workshops, afscheidscadeaus voor de leerlingen van groep acht, Sinterklaas, schoolpleinfeesten, uitstapjes, schoolkrant, paasontbijt en kerstdiner, Stuif-es-in, film, feestavonden enz.

De ouderraad organiseert deze activiteiten en beheert de financiën van de ouderbijdrage. Ieder jaar legt de ouderraad hierover verantwoording af tijdens de openbare vergadering.

Al deze activiteiten vallen niet onder het normale lesprogramma, maar zijn vaak zeer creatief en sfeerbepalend. De voldoening van het werk is enorm, ook omdat het resultaat bijna direct vertaald wordt in blijde kindergezichten en tevreden ouders.

Er is in de ouderraad altijd plaats voor ouders die ook willen bijdragen aan een leerzame en tevens gezellige school. Het merendeel van de werkzaamheden is flexibel uit te voeren. Denk aan het coachen van kinderen voor de altijd spannende Stuif-es-in, budgetteren en inkopen van het paasontbijt tot het ontwerpen van flyers en posters voor het volgende themafeest. Wie weinig tijd heeft, helpt gewoon een klein handje of volgende keer weer.

Bezoekt uw zoon of dochter de Bohemenkijkduinschool en wilt u ook meewerken aan de organisatie en uitvoering van de diverse sfeerbepalende en creatieve activiteiten voor kinderen op deze school, dan bent u van harte welkom in de ouderraad!

U kunt mailen naar ouderraad@bohemenkijkduinschool.nl of bellen (070-32 81 338) met de school voor meer informatie.

Leden van de ouderraad:

Functie Persoon
Voorzitter Davina Wielandt
Penningmeester Daniëlle Zanen
Secretaris Juliette Mol