Hoe ouders betrokken worden

Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en onderwijsgevenden.

Betrokkenheid van ouders vinden we zeer belangrijk. Wij zijn er van overtuigd dat alle ouders betrokken zijn en verwachten dat ouders de school steunen.

We maken een verschil in ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Onder participatie verstaan we bijvoorbeeld de rol van een klassenhouders, luizenouders, begeleiders voor een bibliotheekbezoek, voorleesouders.

Wij zien onszelf als een open en toegankelijke school. Onze werkwijze is transparant en wij communiceren op een gelijkwaardige manier met onze directe partners; de ouders van de kinderen waar wij mee werken. Dit partnerschap is essentieel voor een goede en veilige ontwikkeling van de kinderen. Ouders kennen hun kind het beste in de thuissituatie en leerkrachten kennen de kinderen het beste in een groepssituatie. Samenwerking hierin brengt het beste in de kinderen naar boven.