Groep 8B

Gymles
Is er op maandag en donderdag.

Huiswerk
Aangezien groep 8 het jaar is als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, hebben de leerlingen  vanzelfsprekend ook (dagelijks)huiswerk:
– Maandag: Redactiesommen
– Dinsdag: Werkwoordspelling
– Woensdag: Grammatica
– Donderdag: Meten = weten
– Vrijdag: Woordenschat

De leertoetsen vallen hier buiten omdat deze niet structureel zijn. Die komen dus bovenop het structurele huiswerk.

Ook in groep 8 houdt elke leerling een spreekbeurt en een boekbespreking en schrijft een werkstuk. De drie periodes zijn:
A: Eind september – begin van de kerstvakantie.
B: Na de kerstvakantie- begin meivakantie.

De werkstukken worden in groepjes van 3 leerlingen op school gemaakt. Het een moet een aardrijkskundig thema hebben.

Klassenouders
Wij zijn heel blij met de hulp van onze klassenouders en luizenouders!

Gesprekken
Indien u vragen heeft ten opzichte van de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om een handelingsplan cq. de vorderingen van het handelingsplan te bespreken.